Covid 19

Soomaali | Somali

City of Burlington COVID-19 Public Service Announcements (PSAs)         

Vermont Multilingual Coronavirus Task Force

Local BTV COVID-19 Language Resources Website

UVM Health Network

Vermont Department of Health 

Champlain Valley Office of Economic Opportunity (CVOEO)

Haddii aad u baahan tahay macluumaad ku saabsan agabka la heli karo ee VT si lagaaga caawiyo maaraynta dhaqaalaha iyo maareynta deynta, cuntada, guryeynta, xuquuqda kireystayaasha, iyo helitaanka shaqo fadlan soo wac lambarka waxaanan kula wadaagi doonnaa macluumaadka aad u baahan tahay.

Telefoon: (802) 560-8078

Vermont Legal Aid

State of Vermont

Community Health Centers of Burlington