CEDO

Language Support

Pourquoi faire le recensement?  En comptant tous les membres de votre ménage, votre communauté recevra le financement et les services qu'elle mérite.  Sur base des résultats du recensement, le gouvernement fédéral affectera des millions de dollars au financement des écoles de Burlington, à l'amélioration des hôpitaux, à la restauration des parcs, à la construction de routes, aux familles dans le besoin et au financement d'innombrables autres ressources publiques précieuses.  C’est pourquoi VOUS comptez.

Le recensement est sûr.  Le recensement ne demande pas le statut de citoyenneté.  En vertu de la loi, vos réponses sont protégées et ne peuvent être communiquées à aucune application de la loi ni à aucun autre organisme gouvernemental.  Les réponses recueillies sont uniquement à des fins de montrer la démographie de la ville, l'état et le pays.

 

لماذا تاخذ التعداد؟ عن طريق عد اَي فرد في منزلك سيتلقى مجتمعك التمويل والخدمات التي تستحقها. بناءا على نتائج التعداد، الحكومة الفيدرالية ستخصص ملايين الدولارات، لتمويل المدارس بيرلنغتون، وتحسين المستشفيات، واحياء الحدائق العامة وبناء الطرق وتزويد العائلات المحتاجة وتمويل عدد لايحصى من الموارد القيمة الأخرى لذالك يتم عدك.

التعداد امن، التعداد لا يتطلب وضع المواطنة (جنسيتك). طبقا للقانون اجابتك محمية ولايمكن إصدارها لاي قانون اجباري او اَي وكالات حكومية اخرى. 

الإجابات التي تم جمعها فقط لغرض إظهار التركيبة السكانية للمدينة والولاية والدولة. 

 

Maxaa loo Qaatay Tirakoobka? Markaad tiriso qofkasta oo ka tirsan qoyskaaga, bulshadaada waxay heli doontaa maalgalinta iyo howlaha ay u qalmayaan. Ku saleysan natiijooyinka Tirakoobka,dawladda federaalku waxay u qoondeyn doontaa malaayiin doollar si ay ugu maalgaliso iskuulada Burlington, hagaajiso isbitaalada, dib u soo celinta jardiinooyinka, u dhisto jidadka, siiyaan qoysaska u baahan, oo ay maalgeliyaan agab kale oo aan tiro lahayn hantida guud ee qiimaha leh.Taasi waa sababta aad u tirintid.

Tirakoobka ayaa Nabdoon. Tirakoobka ma codsanayo heerka dhalashada. Sharciga ayaa dhigaya in jawaabahaaga la ilaaliyo oo aan loo sii dayn karin sharci fulin kasta ama hay'adaha kale ee dowladda. Jawaabaha la soo ururiyey waxaa loogu talagalay  oo keliya ujeeddooyinka muujinta tirakoobka dadka magaalada, gobolka iyo dalka.

 

किन जनगणना लिनुपर्छ ? तपाईंको घरका सबै जनको गणना गर्दा तपाईंले समुदायलाई आवास्यक रहेको कोश र सेवाहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुराउनु हूंछ/ तपाईंले दिएको जानकारी ले बर्लिंगटनका स्कूलहरू, अस्पतालहरू, आकस्मिक सेवाहरू,सार्वजनिक पार्कहरू र समुद्र वा पोखरीका तटहरू सुधार गर्न, आवास्यकतामा भएका परिवारहरूलाई आवाश सृजनामा र असंख्य अन्य बहुमूल्य सार्वजनिक श्रोतहरुका  लागी लाखौं डलर लगानी गर्न तर्फ जानेछ/ तसर्थ, तपाईं गन्नुहूंछ/

यो जनगणना सुरक्षित छ/  यो जनगणनाले तपाईंको नागरिकताको अवस्थाबारेमा सोध्ने छैन/ कानून अन्तर्गत तपाईंको उत्तरहरू गोप्य छन र कुनैपनि प्रहरी वा अन्य सरकारी संस्थाहरूलाई वितरण गर्न सकिने छैन/  भेला गरिएका  उत्तरहरू शहर, राज्य र देशको जनसंख्या देखाऊने उद्देश्यका लागी मात्र  हून/

 

Tại sao bạn nên điền vào thống kê dân số? Khi kiểm kêu số người trong gia đình của bạn vào bảng thống kê dân số thì cộng đồng của bạn sẽ nhận được kinh phí dịch vụ xứng đáng. Sử dụng kết quả của thống kê dân số, chính quyền liên bang sẽ phân phát hàng triệu đô la cho trường học của Burlington, cải tiến những bệnh viện, khôi phục công viên, xây dựng đường, cung cấp cho gia đình thiếu thốn, cung cấp vô số tài chính công cộng quý giá khác. Đó là lý do BẠN nên làm.

Thống kê dân số là an toàn. Thống kê dân số không có hỏi về quyền công dân của bạn. Theo luật, câu trả lời của bạn sẻ được bảo vệ không được chia sẻ cho bất kì tổ chức pháp luật nào hoặc là cơ quan chính phủ khác. Mục đích của thống kê dân số là chứng minh nhân khẩu của thành phố, tiểu bang, và quốc gia.

 

Census Video Guides

 

 

US Census Website Translation

Cliquez ci-dessous pour les offres de traduction du site Web du recensement américain

Guji hoose si aad u hesho tarjumaadda Websaydka ee Tirakoobka Mareykanka

Bấm vảo phía dưới đễ vào trang thông dịch của Thống Kê Dân Số Mỹ.

यूएस जनसंख्या वेब्सायट अनुवाद प्रस्तावहरूका लागी तल थिच्नुहोस/

اضغط ادناه لمواقع التعداد الأمريكي للحصول على عروض ترجمة

Take the Census by Phone

Take the Census by phone. Español. 
中文. 
Tiếng Việt. عربى. Français.